De therapeut kan storingen in het energiesysteem meestal waarnemen en duiden met behulp van intuïtieve of buitenzintuiglijke vermogens als helder weten, helder zien, helder horen, helder voelen en helder ruiken.

De therapeut gaat professioneel, discreet en terughoudend met deze informatie om.

De meest voorkomende manier van behandelen is het opleggen van de handen en het maken van strijkende bewegingen langs het lichaam, terwijl de cliënt (die zich niet hoeft uit te kleden) op een behandeltafel ligt of op een stoel zit.

Dit noemt men vaak magnetiseren of handoplegging.

In Duitsland noemt men dit vaak heilen, Heilpraktiker.

De cliënt kan de werking van de energie voelen als warmte, koude, trillingen, moeheid, zwaarte, ontspanning of een loom gevoel. Het kan ook zijn dat hij of zij niets voelt.

Na de eerste behandeling kan de klacht iets verergeren. Gebeurt dit, dan is het zeer tijdelijk en geen reden voor ongerustheid. Ook kan de behandeling nog dagenlang door werken terwijl men er niets van merkt en het dagelijks leven al lang weer is opgepakt.

Het aantal behandelingen verschilt; over het algemeen zijn er bij langdurige of chronische klachten meer behandelingen nodig. In dat geval overlegt de therapeut na een aantal behandelingen met de cliënt of voortzetting van de behandeling zinvol en wenselijk is.

De therapeut neemt de tijd voor de client en is ook een luisterend oor indien nodig.

1e Consult / behandeling: € 50,-

Vervolgconsulten € 45,-

 

praktijk ruimtepraktijk wachtruimte
praktijk ruimtepraktijk beurs