Privacyverklaring

Privacyverklaring
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is wettelijk verplicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, alsmede mogelijk ook informatie met betrekking tot uw werk, sociaal-maatschappelijke activiteiten zoals hobby’s, sport, privésituatie, relevant voor de behandeling zelf en goede communicatie. Hierin bent u als cliënt geheel vrij wat u wel of niet deelt met uw behandelaar. Praktijkhanscoumans heeft geheimhoudingsplicht en is gehouden aan het Privacy Reglement van de Beroepsorganisatie Het Verbond van Energetische therapeuten (VVET) . U kunt dit reglement inzien op de site van VVET: www.vvet.nl

Uw behandelaar, Praktijkhanscoumans, doet zijn uiterste best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben! Enkel en alleen uw behandelaar en u zelf hebben toegang of inzage tot de gegevens in uw dossier! Derden, bijvoorbeeld ter informatie bij verwijzing of bij waarneming, hebben uitsluitend na uw toestemming toegang tot uw gegevens! Mochten gegevens gebruikt worden bij casuïstiek bespreking tijdens intervisie met collega’s, dan worden deze gegevens geanonimiseerd.

Naam, adres en contactgegevens worden enkel en alleen gebruikt voor direct contact of voor facturering en voor u ter declaratie bij uw zorgverzekeraar. Email gegevens kunnen gebruikt worden voor informatie uitwisseling tussen u en uw behandelaar of een mogelijke nieuwsbrief. U kunt hier te allen tijde aangeven als u deze niet wenst te ontvangen of op welke manier contact met uw wordt opgenomen.

Wees u ervan bewust dat het plaatsen/reageren op berichten op de Facebookpagina van Praktijkhanscoumans, alsmede communicatie via een berichtenservice van bijvoorbeeld Facebook/Messenger/Whatsapp etc., mogelijk kan worden gezien door derden, waar uw behandelaar praktijkhanscoumans geen invloed op heeft en de algemene en privacy voorwaarden van Facebook/Google/andere partijen zelf van toepassing zijn.

Opgesteld mei 2018

Hans Coumans,

Praktijkhanscoumans

Being spiritual has nothing to do with what you believe and everything to do with your state of consciousness.

~Eckhart Tolle

Contact
U kunt mij bereiken via onderstaande contactgegevens of door het contactformulier in te vullen.

Openingstijden:

Ma-vr: 8:00u – 20:00u
Za: op afspraak
Zo: alleen personal training

Telefoon:

+31 (0)6 449 869 26

Adres:

Roobeekweg 2
5944 EZ Arcen
Nederland

Neem contact met mij op